ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2890
รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
รถ ทบ.26 -จัดสถานที่เปิดถนน -จัดสถานที่หน้าวัดพระมหาธาตุ รถ ทบ.23 -จัดสถานที่เปิดถนน -จัดสถานที่หน้าวัดพระมหาธาตุ รถ ทบ.61 -จัดสถานที่เปิดถนน -จัดสถานที่หน้าวัดพระมหาธาตุ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-12-2015 13:43:55