ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 287
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ (เรือนเพาะชำ) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
- ตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนนเบญจมฯ – นาพรุ - เก็บเปลี่ยนเต้นไม้ประดับกระทงหน้าสถานีตำรวจ - ประดับต้นไม้กระทงหน้าจวนผู้ว่า - ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมในสวนสัตว์ - รดน้ำต้นไม้เกาะกลางส่วนหย่อมในเขตเทศบาล - หาพันธ์ไม้เอาดินใส่กระถางขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-11-2012 10:42:05