ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 285
การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่ศูนย์อนามัยเทศบาลโรงพยาบาลเทศบาล ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวางถนนท่าโพธิ์ 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บป้ายโฆษณาที่ชำรุดไม่ได้รับอนุญาติและหมดอายุพที่ถนนพัฒนาการคูขวาง ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงคลองหน้าเมือง เขต 1 เขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4 4. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ .29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอรวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ .98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอรวมจำนวน 4 ราย
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-11-2012 08:59:09