ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 284
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภคส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
รถ ท.3 สแตนบายด์ที่จักรกล รถทบ .58 บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาที่หลังวัดวังตะวันออกมาลงที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก สแตนบาดย์ที่จักรกล รถบดล้อยาง บดดินที่ชุมชนสถานีรถไฟ รถ ทบ.62 ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อ หลุมประปาที่ถนนรามราชท้ายน้ำถนนหลังวัดแจ้ง รถเกรด เกรดปรับพื้นที่ที่ชุมชนหน้าถสถานีรถไฟ รถ ทบ.57 สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.46 สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกจากกองช่างสุขามาลงที่หลุมประปาหลังวัดแจ้งตะวันออก รถ ทบ.85 ตรวจสอบจับระดับตามถนนและซอยต่างๆ รถเจซีบี1 สแตนบายด์ที่จักรกล รถเจซีบี2 ไปขุดหลุมประปาที่ถนนศรีปราชญ์หลังวัดวังตะวันออก รถ ทบ.23 ซ่อมป้ายชื่อตรอกซอย รถ ทบ.26 ทำแผ่นพื้นเวที ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-11-2012 14:23:27