ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 278
รายการปฏิบัติงานชุดลายยางชุดใหญ่
รถ ท.3(เดิม ) สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.58 ตอนดิน เศษวัสดุที่ซอยอินนิน รถบดล้อเหล็ก สแตนบายด์ที่จักรกล รถบดล้อยาง สแตนบายด์ที่จักรกล ชุดลายยางชุดเหล็ก รถ ทบ .62 ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ ชุดรถเกรด รถเกรด เกรดปรับขึ้นภายในท่าลาดที่กองกำจัดขยะ รถ ทบ.57 ตอนดิน เศษวัสดุที่ซอยอินนิน รถ ทบ.46/86 ตอนดิน เศษวัสดุที่ซอยอินนิน รถ ทบ.85 สแตนบายด์ที่จักรกล รถ เจซีบี 1 ตักเศษวัสดุภายในศูนย์จักรกล รถ เจซีบี 2 เข้าตักเศษวัสดุที่ซอยอินนิน ชุดงานสถานที่งานไฟฟ้าสาธารณะและงานวางระบบจราจร รถ ทบ .23 ซ่อมป้ายชื้อถนนตรอกและซอย รถ ทบ .26 ทำแผนพื้นเวที รถ ทบ. 61 เก็บป้ายชื่อถนนที่ตั้ง ไฟฟ้า ( ชุดที่1 ) ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า ( ชุดที่ 2 ) ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-11-2012 15:14:36