ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 274
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะ ตกค้างตาม ตรอกซอย พื้นที่ ต. คลัง , ต. ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ 102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะ ตกค้างตาม ตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ ริมคลองหน้าเมือง 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ .78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเดรนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช รถ ทบ 89 คนทำงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติที่ ซอยทวดทอง3 ถนนท่าโพธิ์ , ถนนสะพานยาว ,ถนนพัฒนาการคูขวาง , ถนน อ้อมค่ายฯ 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน รถ ทบ 60 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาล ทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรามา ( พื้นที่ เขต 1) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน รถ ทบ 45 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจาก ซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่ เขต 2 ) ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน รถ ทบ 69 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมือง ถึงสุดเขตเทศบาล ทางด้าน ทิศเหนือ (พื้นที่ เขต 3 ) ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน รถ ทบ 54 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ ต. นาเคียน, ต. โพธิ์เสด็จ (พื้นที่ เขต 4 ) 4. รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน.. –.. คน ปฏิบัติงานที่.. -………………………………… 5. งานดูดสิ่งปฏิกุล รถ ทบ. 29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ตามคำร้องขอ รวม จำนวน 2 ราย รถ ทบ. 56 คนงาน …-… คน ปฏิบัติงานที่ตามคำร้องขอ รวม จำนวน …-… ราย รถ ทบ. 98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ตามคำร้องขอ รวม จำนวน 2 ราย 6. งานบรรทุกศพ - งานทบ 22 บรรทุกศพจาก …-…………………………….. ไป…-……… - งานทบ 25 บรรทุกศพจาก วัดใหญ่ ไป เบรุวัดชะเมา 7. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน 1 ศพ 8. อื่นๆ …………………………………………………………………………..
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-11-2012 15:10:20