ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2471
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ รถ ทบ.57 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ ถ.กรแก้ว รถบดล้อยาง บดยางมิกซ์ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ – หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ รถเกรด สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.46 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.กรแก้ว รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.กรแก้ว รถ ทบ.85 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ตักหิน – ทรายขึ้นโรงผสมยาง รถเจซีบี 3 เข้าร่วมกับงานป้องกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-08-2015 16:29:00