ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2469
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ปลูกต้นไม้เสริมเกาะกลาง ถ.ราชดำเนินหน้า ร.ร.เสมาเมือง -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง – สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์พันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำคอกแกะ สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าที่จัดงานเดือนสิบ (ต่อ) -ตัดหญ้าสวนหย่อมสี่แยกเบญจมฯ -ตัดหญ้าแต่งพุ่มไม้หน้าสวนสัตว์ -ตัดหญ้าริมกำแพงเมืองเก่าด้านทิศตะวันออก -ซ่อมระบบประปาห้องสุขาในสวนสมเด็จฯ -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-08-2015 10:44:53