ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2468
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ รถ ทบ.57 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถบดล้อยาง บดยางมิกซ์ที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ – หลุมประปาตาถนนและซอยต่างๆ รถเกรด สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.46 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ไหล่ถนนพัฒนาการ รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ไหล่ถนนพัฒนาการ รถ ทบ.85 บรรทุกหินคลุกพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ไปซ่อมหลุมบ่อตามถนนและซอยต่างๆ รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ตักหิน – ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง รถเจซีบี 3 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-08-2015 10:44:01