ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2462
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงทีหลังตลาดท่าเรียน รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถบดล้อยาง บดหินคลุกที่หน้าโรงจำนำ – บดยางมิกที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์ที่หน้าโรงจำนำ รถเกรด สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลังตลาดท่าเรียน รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ไหล่ถนนพัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานพร้อมทั้งอุปกรณ์ไปปรับพื้นที่ที่หน้าโรงจำนำ รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ตักหิน – ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง – ตักเศษวัสดุ – หินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดั้ม รถเจซีบี 3 ปรับพื้นที่ที่หลังตลาดท่าเรียน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-08-2015 14:27:24