ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2459
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 เข้าซ่อมที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.พัฒนาการคูขวาง รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ ถ.พัฒนาการคูขวาง รถบดล้อยาง บดยางมิกซ์ที่ ถ.พัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์ที่ ถ.ยมราช ตามถนนและซอยต่างๆ รถเกรด เข้าซ่อมที่ศรีธรรมราช รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยห้วยมะขาม 2 รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.พัฒนาการคูขวาง รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยห้วยมะขาม 2 รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ตักหิน – ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง – ตักหินคลุก – เศษวัสดุ ภายในศูนย์จักรกลใส่รถดั้ม รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-08-2015 13:09:30