ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2458
แผนการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวัน 7 เดือน สิงหาคม พ. ศ.2558
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 1.1 เจ้าหน้าที่ประจำเขตชุดที่ 1 (รถจักรยานยนต์) เจ้าหน้าที่ 2 คนปฏิบัติงาน ใช้รถหมายเลข จยย.ขงจ 360 ปฏิบัติงานที่ ถนนนคร-ปากพนัง 1.2 เจ้าหน้าที่ประจำเขตชุดที่ 2 (รถจักรยานยนต์) เจ้าหน้าที่ 2 คน ปฏิบัติงาน ใช้รถหมายเลข จยย. ขงจ 361 ปฏิบัติงานที่ ถนนนคร-ปากพนัง 1.3 เจ้าหน้าที่ประจำรถ Mobile Lab เจ้าหน้าที่ 3 คน ปฏิบัติงานที่ ตลาดสดคูขวาง ห้างสหไทย 1.4 เจ้าหน้าที่ประจำรถโรงเรียน (รถ น.ข 3741) เจ้าหน้าที่ 3 คนปฏิบัติงานที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1.5 เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Lab เจ้าหน้าที่ 3 คนปฏิบัติหน้าที่ งานติดต่อ, งานเอกสาร,ผลิตน้ำยา SI2 2. โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะทางด้านกลิ่น เจ้าหน้าที่ 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ ใช้รถหมายเลข จยย.ขงจ 358 ปฏิบัติงานที่ สำรวจลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบท, สอบสวนรายผู้ป่วยไข้เลือดออก 3. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค - โดยมีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 3 คนใช้รถยนต์ทะเบียน ทบ 4822 ปฏิบัติงานพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง และน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อตามคำร้องและในชุมชนเขตเทศบาล 4.อื่น ๆ 2
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-08-2015 13:08:47