ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2454
แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
งานด้านการรักษาความสะอาด 1. งานพัฒนาตัดหญ้า - ชุดที่ 1 พนักงาน 3 คน รถ ทบ. 101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ ต.คลัง, ต.ท่าวัง - ชุดที่ 2 พนักงาน 3 คน รถ ทบ. 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต 1 - ชุดที่ 3 พนักงาน 7 คน รถ ทบ 1 กง.9054 ปฏิบัติงานที่ พัฒนาทางเท้าที่ถนนพัฒนาการคูขวางจากสามแยกประตูลอดไปทาง ทิศเหนือ 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ. 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงาน ฉีดล้างถังเครน, รอยซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาลนครฯ - รถ ทบ. 89 พนักงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการคูขวาง 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป - ชุดที่ 1 พนักงาน 4 คนพร้อมรถ ทบ. 114 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา - ชุดที่ 2 พนักงาน 4 คนพร้อมรถ ทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงครองหน้าเมือง - ชุดที่ 3 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. รถเครน 82-0745 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - ชุดที่ 4 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ. 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่เขต 4 4. รถดูดฝุ่นคันใหม่ ทบ.70 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนราชดำเนินจากสี่แยกประตูชัยไปทางทิศใต้ 5. งานดูดสิ่งปฏิกูล - รถ ทบ.29 พนักงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน - ราย - รถ ทบ.98 พนักงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน 5 ราย 6. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง - คน ปฏิบัติงานที่ - 7. งานบรรทุกศพ - รถ ทบ. 22 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ. 25 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ. 56 บรรทุกศพจาก - ไป - 8. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน - ศพ 9. อื่น ๆ คนงาน 1 คน พร้อมรถ ทบ.91 เก็บขนขยะในเรือนจำ ต.นาพรุ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-08-2015 15:27:46