ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2351
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ปลูกต้นไม้เกาะกลางหน้า ร.ร.เบญจมฯ -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลางสวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร –เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำบ้านคาวบอย สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าสวนอินทนิน -ตัดหญ้าข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – หน้าโรงแรมเจวี -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.ทางไปนาพรุ -กวาดขยะ – เก็บขยะที่ออกกำลังกายริมกำแพงเมืองเก่า -ซ่อมทางเทาหน้าสวนสัตว์ -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-06-2015 14:28:22