ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2346
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -เก็บต้นไม้จากวัดหน้าพระธาตุไปไว้เรือนเพาะชำ -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง –สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำบ้านคาวบอย สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าสันเขื่อนด้านทิศตะวันออก -ตัดหญ้าสนามหน้าเมือง -ตัดแต่งพุ่มไม้สวนหย่อมหน้าคอกม้า -ปูตัวหน่อนหน้าบ้านคาวบอย -ซ่อมทางเท้าหน้าสวนสัตว์ -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-06-2015 15:17:43