ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2343
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ปลูกซ่อมต้นไม้สี่แยกคูขวาง -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง –สวนหย่อมในเขตเทศบาล -เอาบัวลงกระถางเตรียม ประดับในสวนศรีธรรมาโศก สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำบ้านคาวบอยจำลองในสวนสัตว์ สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.ทางไปพรหมคีรี -ตัดหญ้าริมกำแพงเมืองเก่าหลังโอทอป -ตัดหญ้าริมทะเลสาปจากเกาะกังหันถึงป้อมยามหลังสนามกีฬา -ตัดแต่งพุ่มไม้สวนอินทนิน -ปูตัวหน่อนหน้าบ้านคาวบอย -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-06-2015 15:15:46