ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2340
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ประดับต้นไม้งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง –สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำบ้านคาวบอยจำลอง สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าสวนหย่อมโอทอป -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.อ้อมค่าย (ต่อ) -ตัดหญ้าเกาะกังหัน -ตัดแต่งพุ่มไม้สวนหย่อมป้ายใหญ่ -ทำโคนต้นไม้สวนหย่อมป้ายใหญ่ -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-06-2015 15:13:19