ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2337
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ใส่ปุ๋ยต้นไม้เกาะกลาง ถ.กะโรม -เดินประปาในเรือนเพาะชำ -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง –สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำบ้านคาวบอยจำลอง สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.อ้อมคาย -ตัดหญ้าสวนศรีธรรมาโศก -ตัดหญ้าริมทะเลสาบจากหลังสมเด็จย่าไปเกาะกังหัน -ตัดแต่งพุ่มไม้สวนหย่อมโลโก้และสวนอินทนิน -ปูตัวหนอนทางเดินหน้าคอกกวางดาว -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-06-2015 15:10:33