ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2332
รายงานการปฏิบัติงานของานโยธา ประจำวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยาง รถ ทบ.57 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ ถ.ปากนคร - ข้างสระเรียง รถบดล้อยาง สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ – หลุมประปาตามถนนและซอยต่าง รถเกรด สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.46 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.ปากนคร – ข้างสระเรียง รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.ปากนคร – ข้างสระเรียง รถ ทบ.85 ซ่อมหินคลุกหลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช รถเจซีบี 3 ตักหิน –ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง – ปรับพื้นที่ภายในศูนย์จักรกล
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เืทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-05-2015 10:45:35