ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2331
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -เก็บต้นไม้หน้าป้ายอาเชี่ยนไปไว้เรือนเพาะชำ -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง – สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ -เปลี่ยนต้นไม้วงเวียนน้ำพุ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำแผงคาวบอยในสวนสัตว์ สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าข้างสวนนกน้ำ -ตัดหญ้าสวนศรีธรรมาโศก -ตัดหญ้าสวนหย่อมสี่แยกเบญจมฯ -ตัดหญ้าสวนเฟื่องฟ้า -ทำโคนต้นไม้ใจกลางท่าลาด -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-05-2015 10:44:58