ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2329
รายงานการปฏิบัติงานของานโยธา ประจำวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยาง รถ ทบ.57 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ ถ.ท่าโพธ์ รถบดล้อยาง สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.62 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถเกรด สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.46 สแตนบายที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.58 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.ท่าโพธ์ รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ ถ.ท่าโพธ์ รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ไปซ่อมหินคลุกหลุมบ่อที่สามแยกนาหลวง รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ตักหิน – ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง – ปรับพื้นที่ภายในศูนย์จักรกล รถเจซีบี 3 ตักหิน –เข้าตักเศษวัสดุที่โรงเรียนเทคนิค
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-05-2015 10:43:34