ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2325
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ปลูกถั่วบลาซิลเกาะกลาง ถ.กะโรมหน้า ธ.กรุงไทย -รถน้ำ 1-2 รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง – สวนหย่อมในเขตเทศบาล -หาพันธ์ไม้ – ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ทำสะพานสวนสัตว์ สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.ราชดำเนินหน้าศาลากลาง -ตัดหญ้าสวนหย่อมสี่แยกเบญจมฯ -ตัดหญ้าบริเวณที่จัดงานเดือนสิบ -ตัดแต่งพุ่มไม้เกาะสำราญ -ซ่อมทางเท้าหน้าสวนสัตว์ -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-05-2015 10:40:28