ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 228
การปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำการก่อสร้างท่อระบายน้ำประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2555
รถแม็คโค ปรับขยะในกองขยะ รถบรรทุก 10 ล้อ ทบ.80 บรรทุกดินถนนชลประทาน 3 ฝา เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง สูบน้ำจากบ่อขยะไปบ่อบำบัด รถเครน ทบ.74 บรรทุกดินถนนชลประทาน 3 ฝา รถน้ำ ทบ.71 ดูดท่อซอยไชยพฤษ์
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-10-2012 10:57:09