ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 226
การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขต 1 เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลนคร ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนเศษวัสดุตามตรอกซอยพื้นที่เขต 3 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร ฉีดล้างบริเวณพระบรมรูป ร.5 สนามหน้าเมือาง รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวาง 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา พื้นที่เขต 1 ชุดที่ 2 พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2 ชุดที่ 3 พร้อม รถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบล นาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4 4. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ 29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย รถ ทบ 98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 1 ราย 5. งานบรรทุกศพ รถ ทบ 25 บรรทุกศพจากถนนสะพานยาว ร้านสุดยอดไปเมรุวัดชะเมา 6. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-10-2012 10:09:31