ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 224
การปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสียการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555
รถแม็คโค ปรับขยะในกองขยะ รถบรรทุก 10 ล้อ ทบ.80 บรรทุกดินถนนชลประทาน 3 ฝา เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง สูบน้ำจากบ่อขยะไปบ่อบำบัด รถดูดท่อ 10 ล้อ ทบ.72 ชุดที่ 1 ดูดล้างท่อถนนพัฒนาการคูขวาง รถเครน ทบ.74 บรรทุกดินถนนชลประทาน 3 ฝา รถน้ำ ทบ.71 ดูดท่อถนนสระเรียง รถดูดท้อ 6 ล้อ ทบ.81 ชุดที่ 2 ดูดล้างท้อซอยหลังวัดพระธาตุ รถเครน ทบ.74 บรรทุกดินถนนชลประทาน 3 ฝา
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-10-2012 11:54:04