ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 221
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุที่หลุมประปาซอยหัวหลางมาลงที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก สแตนบาดย์ที่จักรกล รถบดล้อยาง สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ .62 ซ่อมหินคลุกหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ รถเกรด สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.57 บรรทุกยางจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาซอยหัวหลางถนนพัฒนาทุ่งปรังหลังวัดส่วนหลวง รถ ทบ.46 บรรทุกหินคลุกจากกองช่างสุขาไปลงที่ซอยประปาหัวหลางถนนพัฒนาการทุ่งปรังวัดสวนหลวง รถ ทบ.86 บรรทุกโต๊ะจากวัดบุญนารอบไปลงที่ข้างซอยราชเดช รถ ทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง รถเจซีบี1 ตักทรายภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์ไปขุดฝั่งท่อข้างถนนที่ซอยหนองหว้า รถเจซีบี2 ไปขุดหลุมประปาที่ซอยหัวหลาง ถนนพัฒนาการทุ่งปรังหลังวัดสวนหลวง รถ ทบ.23 ทำชื่อป้ายซอย ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราชล
ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-10-2012 14:24:34