ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 219
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 บรรทุกน้ำยางพร้อมคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ทางเข้าโรงเรียนวัดมเหยงค์ รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุวัดศาลามีชัยมาลงที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ทางเข้าโรงเรียนวัดมเหยงค์ รถบดล้อยาง สแกนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมประปาที่ถนนเทวบุรี หลุมบ่อที่ถนนศรีปราชญ์ซอยพิทักษ์ราษฏร์ รถเกรด สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ทางเข้าโรงเรียนวัดมเหยงค์ รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุที่วัดศาลามีชัยมาลงที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปซ่อมหลุมประปาที่ถนนเทวบุรี รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานพร้อมอุปกรณ์ไปสำรวจจับระดับตามถนนและซอย รถเจซีบี1 ตักเศษวัสดุที่วัดศาลามีชัยมาลงที่ศูนย์จักรกล รถเจซีบี2 ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง รถ ทบ.23 ติดตั้งป้ายซอยรอดประดิษฐ์ รถ ทบ.26 ทำคูราบายน้ำโรงเรียนอนุบาลเพชจริก รถ ทบ.61 ติดตั้งรางเหล็กประตูน้ำหน้านครไทยศิลป์ ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2012 15:11:25