ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 218
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะที่ถนนคนเดินพัฒนาการอ้อค่าย 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฮฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.60ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามาพื้นที่เขต 1 ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4 4. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2012 09:40:18