ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 214
การปฏิบัติงานของงนบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธาสำนักการช่างประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555
รถ ทบ.62 ซ่อมหินคลุกหลุมประปาที่ถนนพิทักษราษฏร์ ตามถนนและซอยต่างๆ รถเจซีบี 1 เข้าเปลี่ยนขยะที่ร้านสุธนศิลป์ รถ ทบ.23 เก็บอุปกรณ์สมโภชหฺมฺ รถ ทบ.26 เก็บอุปกรณ์สมโภชหฺมฺ รถ ทบ.61 ซ่อมป้ายจราจร ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-10-2012 15:32:33