ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 209
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยแยกซอยทวดทอง 3 รถ ทบ.58 - บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาถนนนคร – ปากพนังตรงข้ามกับซอยก้าวหน้ามาลงที่ศูนย์จักรกล รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยแยกทวดทอง3 รถบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมประปาที่ถนนศรีธรรมโศก โรงเรียนกัลยาณี คลองสะพานคูพาย รถเกรด - เกรดปรับพื้นที่ที่ซอยแยกซอยทวดทอง 3 รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกซอยทวดทอง3 รถ ทบ.46 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาที่ถนนเทวบุรีถนนนคร ปากพนังตรงข้ามกับซอยก้าวหน้า รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาที่ถนนเทวบุรีมาลงที่ศูนย์จักรกล - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยจำปาขอม รถ ทบ.85 - ตรวจสอบหลุมบ่อ หลุมประปา ตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง รถเจซีบี 1 - สแตนบายด์ที่จักรกล รถเจซีบี2 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักเศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์ รถ ทบ.23 - ติดตั้งป้ายซอยสารีบุตร รถ ทบ.26 - ติดตั้งเวทีสนามกีฬา รถ ทบ.61 - สำรวจป้ายชื่อ ซอยถนนกะโรม ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-10-2012 14:42:45