ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 207
การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2555
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 2 คน รถ ทบ.102 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 ชุดที่ 3 คนงาน 2 คน รถ ทบ 103 ตัดหญ้าที่ชุมชนสถานี้รถไฟ 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวางถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศมใต้ถึงซอยศศรีธามา พื้นที่เขต 1 ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 45 ปฏิบัตงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ 4. รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่เกาะกลางถนนราชดำเนินจากหน้าสวนศรีธรรมโศกไฟทางทิศใต้ 5. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย 6. งานบรรทุกศพ รถ ทบ 22 บรรทุกศพจากซอยบุญพา 7 ไปวัดโพธิ์เสด็จ รถ ทบ 25 บรรทุกศพจากซอยศิริสุข ไปเมรุวัดชะเมา 7. งานฌาปนสถานวัดชะเมาผู้ปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน 2 ศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-10-2012 14:21:23