ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 206
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปซ่อมยามมิกซ์ที่ซอยข้างครัวนายหนัง ซอยชุมแสงแยก5 รถ ทบ.58 บรรทุกเรือจากสวนสมเด็จมาลงสำนักงานเทศบาล-ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ซอยข้างครัวนายหนัง ซอยชุมแสงแยก 5 รถบดล้อยาง สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อที่ซอยอู่ภักดี รถเกรด เกรดปรับพื้นที่ภายในศูนย์จักรกล รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยข้างครัวนายหนังซอยชุมแสงแยก 5 รถ ทบ.46 บรรทุกเรือจากสวนสมเด็จมาลงที่สำนักงานเทศบาล ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง รถ ทบ.86 บรรทุกเรือจากสวนสมเด็จมาลงที่สำนักงานเทศบาล ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง รถ ทบ.85 บรรทุกหินคลุกพร้อมทั้งคนงาและอุปกรณฺไปปรับพื้นที่ลงหินคลุกที่ซอยอู่ภักดี รถเจซีบี1 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช รถเจซีบี2 ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง รถ ทบ.23 ซ่อมป้ายชื่อซอย รถ ทบ.26 เก็บอุปกรณ์แข่งเรือ รถ ทบ .61 สำรวจป้ายจราจร ไฟฟ้าชุดที่ 1 ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-10-2012 16:16:49