ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 204
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพานและงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่างประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 - บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ที่ซอยแยกทวดทอง 3 รถ ทบ.58 - สแตนบายด์ที่จักรกล รถบดล้อเหล็ก - บดยางมิกซ์ที่ซอยแยกทวดทอง 3 รถบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.62 - ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อที่ซอยศาลเยาวชน ถนนปากนคร รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.57 - บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยแยกทวดทอง 3 รถ ทบ.46 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ทางเบี่ยงที่สนามกีฬา รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ทางเบี่ยงที่หลังสนาม รถ ทบ.85 - สแตนบายด์ที่จักรกล รถเจซีบี1 - เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมราช รถเจซีบี2 - ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง เข้าปรับพี้นที่ภายในโรงพยาบาลมหาราช รถ ทบ.23 - ตกแต่งเวทีชุมชน งานเดือนสิบ รถ ทบ.26 - เก็บอุปกรณ์งานสีดำเก็บอุปกรณ์แข่งเรือ รถ ทบ.61 - สำรวจป้ายจราจรและป้ายชื่อซอย ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ติดตั้งโคมไฟ 40 วัตต์ ถนนหน้าวัดศรีทวี ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-10-2012 15:51:26