ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 201
การปฏิบัติงานของงานบำรุงทางและสะพาน และงานสถานที่ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2555
รถ ท.3 - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.58 - บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หลุมประปาศรีธรรมโศก รถบดล้อเหล็ก - สแตนบายด์ที่จักรกล รถบดล้อยาง - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.62 ซ่อมหินคลุกหลุมประปาที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง –ถนนศรีธรรมโศก รถเกรด - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.57 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ทางเบี่ยงหลังสนามกีฬา รถ ทบ.46 - สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.86 - บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ทางเบี่ยงหลังสนามกีฬา รถ ทบ.85 - ตรวจสอบหลุมบ่อ หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆตามคำร้อง รถเจซีบี1 - เขาปรับพื้นที่ทางเบี่ยงหลังสนามกีฬา รถเจซีบี2 - ตักเศษวัสดุ หินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์ รถ ทบ.23 - ตกแต่งเวทีชุมชนงานเดือนสิบ รถ ทบ.26 - จัดสถานที่แข่งเรือพาย แข่งสามล้อ รถ ทบ.61 - ปรับปรุงวงเวียนสามแยกศรีทวี ไฟฟ้าชุดที่ 1 - ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้าชุดที่ 2 - ซ่อมไฟสาธารณะ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-10-2012 13:44:56