ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1321
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างกองเศษวัสดุตามตรอกซอยพื้นที่ ต.คลัง ต.ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้าง กองเศษวัสดุตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน รถ ทบ. – พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่สำนักงานกำจัดขยะ 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครน รอยซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ.89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติที่ถนนพัฒนาการคูขวาง 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ถึงซอยศรีรามา พื้นที่ เขต 1 ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมือง พื้นที่ เขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.95 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางทิศเหนือ พื้นที่ เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ พื้นที่ เขต 4 4.รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน – คน ปฏิบัติงานที่ - 5. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ.56 คนงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน – ราย รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย 6.งานบรรทุกศพ รถ ทบ.22 บรรทุกศพจากชุมชนคูขวาง เขต 2 ไปสู่วัดสว่างอารมณ์ รถ ทบ.25 บรรทุกศพจากซอยบางงัน ไปสู่เมรุวัดชะเมา 7.งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจ จำนวน 1 ศพ 8. อื่น ๆ เวลา 08.00น. คนงาน 2 คน พร้อมรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือตามคำร้อง คนงาน 24 คน พร้อมรถ ทบ.106 109 96 95 (นายสมศักดิ์ บุญเต็ม) และทบ.45 ทบ.82 เก็บขนขยะช่วงกลางคืนพื้นที่ เขต 3 เขต 4
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-01-2014 15:31:15