ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1318
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณ ประจำวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
เรือนเพาะชำ เก็บต้นไม้เวทีวันเด็กในสวนสมเด็จฯและกองทัพภาคที่ 4 หาพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ในเรอนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ทำสวนนกยูง สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนหย่อมเบญจมฯ ตัดหญ้าสวนหย่อมหอไตร ตัดหญ้าสวนอินทนิน ปูกระเบื้องห้องน้ำในสวนนกยูง เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-01-2014 15:28:11