ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1316
รายงานการปฏิบัติงานของงานช่างเชื่อมและงานช่างยนต์ในศูนย์จักรกล ประจำวันที่ 10 มกราคม 2557
ช่างเชื่อม ซ่อมปะผุรถ ทบ.45 กองสาธารณสุขฯ เช็คซ่อมมอเตอร์ปั้มสูบน้ำ สวนสมเด็จฯ ช่างยนต์ ซ่อมถอดล้อปะยาง รถ ทบ.74 กองสาธารณสุขฯ อัดจารบี รถดูดท่อ ทบ.72 กองสาธารณสุข
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-01-2014 15:27:28