ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1315
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 10 มกราคม 2557
รถ ป-2251 บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ลาดยางไปปูยางมิกซ์ บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่หน้าป้อมราเมศวร์ รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ บขส. รถบดล้อยาง สแตนบายด์ทีจักรกล รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์หลุมบ่อ-หลุมประปาตามถนนและซอยต่างๆ รถเกรด สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากหลุมประปาที่หน้าป้อมราเมศวร์มาลงที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.86 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไฟลงที่ บขส. รถ ทบ.85 ออกสำรวจงานทั่วไป รถเจซีบี 1 โอนให้ท่าลาด รถเจซีบี 2 ไปขุดหลุมประปาที่หน้าป้อมราเมศวร์ รถเจซีบี 3 เข้าปรบพื้นที่ภายในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-01-2014 15:27:05