ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1309
รายงานการปฏิบัติงานของงานสาธารณะ ประวันที่ 9 มกราคม 2557
เรือนเพาะชำ ประดับต้นไม้เวทีปลูกต้นไม้คลองห้วย รดน้ำไม้เกาะกลาง สวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ หาพันธ์ไม้ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาด คอก กรงสัตว์ ทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ทำน้ำตกสวนนกยูง สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหน้าป้ายใหม่ ตัดหญ้าเกาะกลาง ถนนราชดำเนินหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตัดหญ้าบริเวณที่จัดงานเดือนสิบ ตัดแต่งพุ่มไม้สวนอินทนิน ปูกระเบื้องห้องน้ำในสวนนกยูง เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2014 10:36:00