ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1304
รายงานการปฏิบัติงานของงานสาธารณะ ประวันที่ 7 มกราคม 2557
เรือนเพาะชำ เปลี่ยนต้นไม้ในสวนสมเด็จฯ รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง สวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ หาพันธ์ไม้ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาด คอก กรงสัตว์ ทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ทำสวนนกยูง ซ่อมประตู หลังสวนนกและลงสวนญี่ปุ่น สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าวงเวียนน้ำพุ ศาลาประดูหก ตัดหญ้าหลังพิพิธภัณฑ์เมือง ตัดหญ้าบริเวณที่จัดงานเดือนสิบ ตัดแต่งพุ่มไม้ระเบียงน้ำ เทคอนกรีตพื้นทางเดินในสวนนกยูง เก็บขยะกิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-01-2014 11:17:58