ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1233
รายงาทนการปฏิบัติงานของงานสาธารณะ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
เรือนเพาะชำ รดน้ำต้นไม้เกาะกลาง สวนหย่อมในเขตเทศบาลนครฯ ตัดหญ้าสวนหย่อมราชพฤกษ์ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลาง ถนนกะโรม หาพันธ์ไม้ ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ทำกรงนกยูง สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าเกาะกลางถนนนคร – นาพรุ ตัดหญ้าสนามเด็กเล่น ตัดหญ้าสวนหย่อมประตูลอด ตัดแต่งพุ่มไม้ทะเลสาบหลังเวทีคอนเสิร์ต รถน้ำต้นไม้ในสวนสมเด็จฯ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-11-2013 16:15:32