ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1220
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 25556
เรือนเพาะชำ หาพันธ์ไม้ขยายพันธ์ไม้ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ทำกรงนกยูง ปลูกต้นไม้หน้าคอกหมี สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้หน้าโรงเรียนเบญจมฯ ทำห้องน้ำสวนนกยูง ตักวัชพืชทะเลสาบข้างเครื่องสูบน้ำ เก็บขยะกิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-11-2013 14:31:42