ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1010
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2556
งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ ต.คลัง ต.ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนครฯ ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.102 ปฏิบัติงานที่ ถนนท่าโพธิ์ รถ ทบ.89 ปฏิบัติงานที่ ถนนท่าโพธิ์ ถนนสะพานยาว ถนนพัฒนาการคูขวาง งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ เศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ถึงซอยศรีธามา ( พื้นที่เขต 1 ) ชุดที่2 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง ( พื้นที่ เขต 2 ) ชุดที่3 คนงาน 4 คน รถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ ( พื้นที่เขต 3 ) ชุดที่4 คนงาน 3 คน รถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ ต. นาเคียน ต. โพธิ์เสด็จ ( พื้นที่ เขต 4 ) งานบรรทุกศพ รถ ทบ.22 บรรทุกศพจาก ซอยหมอเล้ง ไปวัดสวนหลวง รถ ทบ.25 บรรทุกศพจาก สี่แยกเบญจมฯ ไปวัดยวนแหล
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-08-2013 11:18:46