ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 1004
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2556
งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ ต.คลัง ต.ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ เขต 1 เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนครฯ ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.102 ปฏิบัติงานที่ ลานกีฬาชุมชนท่าโพธิ์ งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครน รอยซ่อมท่อประปา ในเขตเทศบาลฯ รถ ทบ.89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ เศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ถึงซอยศรีธามา ( พื้นที่เขต 1 ) ชุดที่2 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง ( พื้นที่ เขต 2 ) ชุดที่3 คนงาน 4 คน รถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ จากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ ( พื้นที่เขต 3 ) ชุดที่4 คนงาน 3 คน รถ ทบ.54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ ต. นาเคียน ต. โพธิ์เสด็จ ( พื้นที่ เขต 4 ) งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย งานบรรทุกศพ รถ ทบ.22 บรรทุกศพจาก มะม่วงสองต้น ไปวัดราษฎร์ประดิษฐ์ รถ ทบ.25 บรรทุกศพจาก 47 บ้านมะม่วงสองต้น ไปวัดชลเฉนียน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-08-2013 10:14:43