ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2012      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 26-12-2014 11:46:26
2011      แผนการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวัน 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2557 26-12-2014 11:45:08
2010      สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2557 26-12-2014 11:42:04
2009      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 26-12-2014 11:39:49
2008      แผนการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวัน 1 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:49:44
2007      สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:46:01
2006      
2005      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 25-12-2014 15:34:35
2004      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 25-12-2014 15:28:28
2003      แผนการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวัน 27 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:23:59
2002      สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:18:51
2001      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 25-12-2014 15:14:47
2000      แผนการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวัน 26 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:12:47
1999      สรุปผลการปฏิบัติงาน (ห้องตรวจสารพิษ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2557 25-12-2014 15:06:25
1998      แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 25-12-2014 15:01:48
1997      
1996      รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 25-12-2014 10:23:29
1995      รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 25-12-2014 10:22:49
1993      รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 25-12-2014 10:21:11
1992      รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 23-12-2014 16:42:40

รวมทั้งหมด 3567 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] ถัดไป>>