ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 79
หารือกรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดงตนโดยใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ 

ดาวโหลดเอกสาร :vote_10082023_113342_S__1217332510866.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-08-2023 11:31:07