ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 78
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

              ด้วยฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้

1. รับลงทะเบียนเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

2. รับลงทะเบียนแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 6- 12 สิงหาคม 2566 และวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2566 ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น . (หยุดพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.)

3. เปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งฯ) วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

        ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9115

ดาวโหลดเอกสาร :vote_03082023_143747_img-230803073906.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9115
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-08-2023 14:34:15