ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 76
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_14072023_160422_img-230714090221.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075809571 ต่อ 127
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-07-2023 16:03:27