ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 75
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_14072023_160319_img-230714090116.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9127
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-07-2023 15:54:04