ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 38
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแก่ประชาชน

        จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ท่านดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลาการดำเนินการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน รายละเอียตามที่แนบ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-7535-6553

ดาวโหลดเอกสาร :vote_04122020_094955_img-201204085138.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-7535-6553
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-12-2020 09:49:21